بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «حقوق بشر و شهروندی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه حقوق بشر به منظور ارتقاء و تحول این دانش با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

مقاله پژوهشی

1. تأثیر انقلاب اسلامی در احیاء و تضمین حقوق شهروندی با نگاه تطبیقی به قانون اساسی مشروطه

صفحه 1-18

محمد صادق داریوند


2. تحول مفهوم آزادی‌های عمومی بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 19-40

حمیدرضا گرامی‌پور


3. حق «پوشش زن» و انقلاب اسلامی

صفحه 41-60

ساحل گودرزی


4. سازمان‌های مردم نهاد، امتداد خط مردم‌سالاری دینی در برابر بوروکراسی ناشی از استبداد

صفحه 61-86

محمدامین حاکمی؛ مصطفی امانی


5. امکان‌سنجی تحقق مفهوم حاکمیت به عنوان شرط حقوق شهروندی؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی

صفحه 87-106

محمدرضا محمدی


ابر واژگان